Miten tukea lapsen liittymistä vertaisryhmään ja ehkäistä kiusaamista?

Vertaisryhmään liittyminen on lapselle iso askel, jossa hän tarvitsee tukea. Meidän juttu -opas ja Piki ja pöljä päivä -kuvakirja tarjoavat materiaalia lasten sosiaalisten taitojen vahvistamiseen ja tunnetaitojen opetteluun.

Piki ja pöljä päivä kirjan kansiMiten voidaan tukea lapsen liittymistä ryhmään? Miten huomioidaan lapsen yksilölliset kehitystarpeet ja stressitekijät ja tuetaan lapsen aloitteellisuutta ryhmässä? Miten lisätään koko lapsiryhmän hyvinvointia? Entä miten voidaan ennakoida ja ehkäistä kiusaamista?

Vertaisryhmään liittyminen on lapselle iso askel, jossa tarvitaan niin ammattikasvattajan kuin kodin tukea. Lasten Keskuksen julkaisema teospari Meidän juttu – Kiusaamisen ehkäisy lasten vertaisryhmissä ja Piki ja pöljä päivä tarjoavat kasvattajille tärkeän työkalun lapsiryhmän yhdessä toimimisen ja sosiaalisen kanssakäymisen tukemiseen sekä kodin ja päivähoidon yhteistyön tukemiseen.

Katri Kirkkopellon kirjoittamassa ja kuvittamassa Piki ja pöljä päivä -kuvakirjassa Pikiä kiukuttaa jo matkalla päiväkotiin. Perillä Piki tuntee itsensä pieneksi ja yksinäiseksi: on vaikeaa mennä muiden mukaan, kun leikit ovat jo käynnissä. Päivän mittaan riita ja kiukku vain lisääntyy. Ryhmään kuuluminen voi olla haasteellista.

Kasvatusalan ammattilaisten muodostaman työryhmän laatima Meidän juttu -opas sisältää toimintaideoita ja työskentelymalleja, joita kasvattajat voivat hyödyntää lapsiryhmien kanssa. Teemoina ovat esimerkiksi ryhmään liittyminen ja kiusaamisen roolit, rauhoittumisen taidot, osallisuuden tukeminen, kiukku ja itsesäätely.

Meidän juttu -oppaan ja Piki ja pöljä päivä -kuvakirjan teemoista ja toimintaideoista rakentuu toimintamalli, jonka avulla ehkäistään kiusaamista lasten vertaisryhmissä. Tavoitteena on luoda lapselle mahdollisuus toimia ryhmässä tasavertaisena, vahvistaa vuorovaikutus-, tunne- ja itsesäätelytaitoja sekä tukea yhteistyötä lapsen perheen ja varhaiskasvatuksen välillä.

Uudet kirjat ovat jatkoa Piki-sarjalle, johon kuuluvat kuvakirja Piki – Minäkin haluaisin mukaan (Lasten Keskus 2016) sekä kasvattajille suunnattu materiaali Mun ja sun juttu! – Lasten sosiaalisten taitojen vahvistaminen kiusaamisen ehkäisyssä (Lasten Keskus 2016).

 

Tiina Haapsalo on varhaiskasvatuskouluttaja, työnohjaaja ja draamapedagogi.

Katri Kirkkopelto on kuvataiteilija, kuvittaja ja kuvataideopettaja.

Katariina Nousiainen työskentelee erityisopetuksessa sekä varhaiskasvatuksen sisältöjen kouluttajana. Koulutukseltaan hän on LTO ja KK.

Elina Kauppila on tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja ja mindfulness-ohjaaja. Hän on kirjoittanut useita tunne- ja tietoisuusaiheisia kirjoja.

Laura Repo (1968–2020) väitteli kasvatustieteen tohtoriksi pienten lasten kiusaamisesta ja toimi aihepiirin asiantuntijana, vaikuttajana ja kouluttajana.

 

Katri Kirkkopelto: Piki ja pöljä päivä
Lasten Keskus 2020
ISBN 978-952-354-185-6
32 s. | Kl L85.22

Tiina Haapsalo, Katri Kirkkopelto, Elina Kauppila, Katariina Nousiainen, Laura Repo:
Meidän juttu — Kiusaamisen ehkäisy lasten vertaisryhmissä
Lasten Keskus 2020
ISBN 978-952-354-186-3
119 s. | KL K38

 

 

Lisätietoja ja haastattelut:
Piia Latvala | viestintäpäällikkö | p. 0400 999 499 | piia.latvala@lastenkeskus.fi

Arvostelukappaleet ja kuvat:
Minna Vatja | mediakoordinaattori | minna.vatja@lastenkeskus.fi

- Tutustu myös näihin -

Reetta Niemelän ja Katri Kirkkopellon fantasiaromaani M...

lue lisää

Uudessa Lasten virressä lasten ääni kuuluu monin tavoin

lue lisää

Lasten Keskus Helsingin Kirjamessuilla 2022

lue lisää