Tietosuojaseloste

Päivitetty: 20.2.2023

Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää. Siksi olemme sitoutuneita toimimaan vallitsevan lainsäädännön mukaisesti ja paitsi suojaamaan tietojasi myös kunnioittamaan laillisia oikeuksiasi. Alta löydät tietosuojaselosteet, joihin on kerätty tietoa siitä, miten ja milloin käytämme henkilötietojasi ja mitä rekisteröidyn lailliset oikeudet ovat. Tietosuojaseloste myös kertoo, keneen voit olla yhteydessä Publiva Oy:n (Edukustannus, Kirjapaja ja Lasten Keskus) tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Tietosuojaseloste korvaa henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen.

1. Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
2. Suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Yleistä: Tämä tietosuojaseloste koskee Publiva Oy:n asiakkaita.

1. Rekisterinpitäjä
Publiva Oy
Y-tunnus 0196080-4
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. +358-(0)9-68774530
www.publiva.fi
www.lastenkeskus.fi
www.kirjapaja.fi
www.edukustannus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tietohallintojohtaja Jaakko Luumi
Publiva Oy
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. 09 6877 4555
sähköposti: jaakko.luumi@kirjapaja.fi

3. Rekisterin nimi
Publiva Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Publiva Oy käyttää asiakasrekisterin henkilötietoja tuotteiden ja palvelujen tilausten toimitukseen, käsittelyyn, laskutukseen ja arkistointiin, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään lainsäädännön sallimin tavoin suoramarkkinointiin ja muuhun asiakasviestintään. Henkilötietoja säilytetään asiakkuuden hoitoon tarvittavan pituinen aika.

5. Rekisterin tietosisältö
– Asiakkaan perustiedot (etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus)
– Asiakkuussuhteeseen liittyvät tiedot
– Asiakkaan antamiin suostumuksiin liittyvät tiedot
– Digitaalisten palveluiden käyttäjätiedot (etunimi, sukunimi, yritys, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, rekisterinpitäjän järjestelmistä rekisteröitymisen yhteydessä sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja täydentää yksityisistä tietolähteistä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.
Emme kerää tai täydennä henkilötietorekisteriämme käyttämällä osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa maksullista palvelua tarjoavaa rekisterinpitäjää.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan käyttää konsernissamme Edukustannuksen, Kirjapajan ja Lasten Keskuksen tuotenimellä tehtävässä asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolaissa säädettyjä oikeuksia kuten tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus. Kun rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksia tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, hänen on ensisijaisesti otettava yhteyttä rekisterinpitäjään.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietojamme säilytetään Kirjavälityksen suojatussa tietokannassa, johon on pääsy vain verkkokauppaa ylläpitävillä Kirjavälityksen ja Publiva Oy:n työntekijöillä työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Asiakasrekisterimme on ehdottomasti luottamuksellinen. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain palvelun tuottamiseen liittyen (esimerkiksi toimitukset, mahdollinen perintä). Kolmansia osapuolia sitoo salassapitovelvollisuus yhtä lailla kuin Kirjavälityksen ja kustantajan työntekijöitä.

© Publiva Oy 2018 | Sörnäistenkatu 1 | 00580 Helsinki | info@kirjapaja.fi | www.kirjapaja.fi | www.lastenkeskus.fi

2. Suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

Publiva Oy
Y-tunnus 0196080-4
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki

sähköposti: info@kirjapaja.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jaakko Luumi
Publiva Oy
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh.09-6877 4555
sähköposti: jaakko.luumi@kirjapaja.fi

3. Rekisterin nimi
Publiva Oy:n suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Publiva Oy käyttää henkilötietoja luvanvaraiseen suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipidetutkimukseen tai muihin myynnin ja markkinoinnin kehittämisen tarpeisiin kuten uutuuksista ja asiakastapahtumista tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn perustiedot:
– etu- ja sukunimet
– tehtävä yrityksessä
– yrityksen tai organisaation nimi
– yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
– markkinointiluvat ja –kiellot

Tarvittaessa kerättävät tiedot:
– tapahtumiin ilmoittautuminen (aika, paikka, ryhmä, ruokavaliot)
– vapaakappaleiden tilaaminen

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, rekisterinpitäjän järjestelmistä rekisteröitymisen yhteydessä sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja täydentää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä tai muista yksityisistä tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan käyttää Edukustannuksen, Kirjapajan ja Lasten Keskuksen tuotenimeä hallinnoivan Publiva Oy:n asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolaissa säädettyjä oikeuksia kuten tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus. Kun rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksia tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, hänen on ensisijaisesti otettava yhteyttä rekisterinpitäjään.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä jaeta muille kuin niitä työssään tarvitseville. Käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään digitaalisessa muodossa ja ne ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuina. Asiakastietoja saavat käsitellä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan vain henkilöt, joille on annettu siihen erityinen oikeus. Tietokannat ovat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

© Publiva Oy 2022 | Sörnäistenkatu 1 | 00580 Helsinki | info@kirjapaja.fi | www.kirjapaja.fi | www.lastenkeskus.fi | www.edukustannus.fi