Repo, Laura

LAURA REPO on väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi pienten lasten kiusaamisesta ja toiminut aihepiirin asiantuntijana ja kouluttajana.

Julkaistut teokset

Meidän juttu — Lapsen itsesäätelyn vahvistaminen kiusaamisen ehkäisyssä

lue lisää
Scroll Up