Jääskinen, Anne-Mari


ANNE-MARI JÄÄSKINEN on tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja sekä taideterapiaohjaaja. Hän on kehittänyt ammattilaisille tarkoitetun Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM©-koulutuksen ja toimii siinä vastuukouluttajana. Tunne- ja taideterapiatyötä hän tekee sekä lasten ja nuorten että aikuisten parissa.

Julkaistut teokset

Mitä sä rageet – #tunteita sikanolosta sairaan siistiin

lue lisää

Mitä sä rageet? – Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen

lue lisää