Tietosuojaseloste

Julkaistu: 12.9.2018

Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää. Siksi olemme sitoutuneita toimimaan vallitsevan lainsäädännön mukaisesti ja paitsi suojaamaan tietojasi myös kunnioittamaan laillisia oikeuksiasi. Alla olevien linkkien takaa löydät tietosuojaselosteet, joihin on kerätty tietoa siitä, miten ja milloin käytämme henkilötietojasi ja mitä rekisteröidyn lailliset oikeudet ovat. Tietosuojaseloste myös kertoo, keneen voit olla yhteydessä Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Tietosuojaseloste korvaa henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen.

1. Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
2. Suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Yleistä: Tämä tietosuojaseloste koskee Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n asiakkaita.

1. Rekisterinpitäjä
Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy
Y-tunnus 0196080-4
Itälahdenkatu 27 A
00210 Helsinki
puh. +358-(0)9-6877450
www.lastenkeskus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tietohallintopäällikkö Jaakko Luumi Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy Itälahdenkatu 27 A 00210 Helsinki puh. 09-68774555 sähköposti: jaakko.luumi@kirjapaja.fi

3. Rekisterin nimi
Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy käyttää asiakasrekisterin henkilötietoja tuotteiden ja palvelujen tilausten toimitukseen, käsittelyyn, laskutukseen ja arkistointiin, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään lainsäädännön sallimin tavoin suoramarkkinointiin ja muuhun asiakasviestintään. Henkilötietoja säilytetään asiakkuuden hoitoon tarvittavan pituinen aika.

5. Rekisterin tietosisältö
– Asiakkaan perustiedot (etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus)
– Asiakkuussuhteeseen liittyvät tiedot
– Asiakkaan antamiin suostumuksiin liittyvät tiedot
– Digitaalisten palveluiden käyttäjätiedot (etunimi, sukunimi, yritys, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, rekisterinpitäjän järjestelmistä rekisteröitymisen yhteydessä sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja täydentää yksityisistä tietolähteistä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.
Emme kerää tai täydennä henkilötietorekisteriämme käyttämällä osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa maksullista palvelua tarjoavaa rekisterinpitäjää.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan käyttää konsernissamme Lasten Keskuksen ja Kirjapajan tuotenimellä tehtävässä asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolaissa säädettyjä oikeuksia kuten tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus. Kun rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksia tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, hänen on ensisijaisesti otettava yhteyttä rekisterinpitäjään.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietojamme säilytetään Kirjavälityksen suojatussa tietokannassa, johon on pääsy vain verkkokauppaa ylläpitävillä Kirjavälityksen ja Lasten Keskus ja Kirjapajan työntekijöillä työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Asiakasrekisterimme on ehdottomasti luottamuksellinen. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain palvelun tuottamiseen liittyen (esimerkiksi toimitukset, mahdollinen perintä). Kolmansia osapuolia sitoo salassapitovelvollisuus yhtä lailla kuin Kirjavälityksen ja kustantajan työntekijöitä.

© Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy 2018 | Itälahdenkatu 27 A 3. krs | 00210 Helsinki | info@kirjapaja.fi | www.kirjapaja.fi | www.lastenkeskus.fi

2. Suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy
Y-tunnus 0196080-4
Itälahdenkatu 27 A
00210 Helsinki
puh. +358-(0)9-6877 450
sähköposti: info@kirjapaja.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jaakko Luumi
Keskus ja Kirjapaja Oy
Itälahdenkatu 27 A
00210 Helsinki
puh.09-6877 4555
sähköposti: jaakko.luumi@kirjapaja.fi

3. Rekisterin nimi
Keskus ja Kirjapaja Oy:n suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Keskus ja Kirjapaja Oy käyttää henkilötietoja luvanvaraiseen suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipidetutkimukseen tai muihin myynnin ja markkinoinnin kehittämisen tarpeisiin kuten uutuuksista ja asiakastapahtumista tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn perustiedot:
– etu- ja sukunimet
– tehtävä yrityksessä
– yrityksen tai organisaation nimi
– yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
– markkinointiluvat ja –kiellot

Tarvittaessa kerättävät tiedot:
– tapahtumiin ilmoittautuminen (aika, paikka, ryhmä, ruokavaliot)
– vapaakappaleiden tilaaminen

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ja täydennetään yleensä julkisista tietolähteistä. Julkisia tietolähteitä ovat yleisesti saatavilla olevat tiedot, jotka koskevat henkilöiden asemaa, tehtäviä tai niiden hoitoa. Lisäksi henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, rekisterinpitäjän järjestelmistä rekisteröitymisen yhteydessä sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja täydentää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä tai muista yksityisistä tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan käyttää Lasten Keskuksen ja Kirjapajan tuotenimeä hallinnoivan Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolaissa säädettyjä oikeuksia kuten tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus. Kun rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksia tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, hänen on ensisijaisesti otettava yhteyttä rekisterinpitäjään.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä jaeta muille kuin niitä työssään tarvitseville. Käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään digitaalisessa muodossa ja ne ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuina. Asiakastietoja saavat käsitellä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan vain henkilöt, joille on annettu siihen erityinen oikeus. Tietokannat ovat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

© Keskus ja Kirjapaja Oy 2018 | Itälahdenkatu 27 A 3. krs | 00210 Helsinki | info@kirjapaja.fi | www.kirjapaja.fi | www.lastenkeskus.fi

Scroll Up