Mäkelä, Heli

Heli Mäkelä on tunnetaito-ohjaaja, sosionomi ja toimintaterapeutti. Hän on työskennellyt lapsiperheiden parissa koko työuransa, ja hänen Kasvun Taika -yrityksensä tarjoaa palveluja lapsille ja kasvattajille.

Julkaistut teokset

Tunteita päästä varpaisiin — Kehotietoisuus lapsen ja aikuisen tunnetaitojen tukena

lue lisää