Piki-sarja lasten sosiaalisten taitojen tueksi ja kiusaamisen ehkäisyyn

Miten tukea lapsen itsetuntoa, vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja tunnetaitojen hallintaa? Miten toimia, jos lasta kiusataan tai lapsi kiusaa muita? Mistä kiusaamisessa oikein on kyse? Mitä edellyttää toimiva yhteistyö vanhempien ja ammattikasvattajien välillä?

Materiaalikokonaisuuteen kuuluu PIKI-kuvakirja sekä ammattikasvattajille ja kotiväelle suunnattu yhteinen opas.

Piki-toimintamallin verkkosivut ovat pienten lasten vanhemmille ja varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville suunnattu kokonaisuus, joka tarjoaa lisätietoa lasten sosiaalisten taitojen ja kasvun tukemisesta sekä kiusaamisen ehkäisystä.

Materiaalikokonaisuutta ovat olleet työstämässä:

Tiina Haapsalo, varhaiskasvatuskouluttaja, työnohjaaja ja draamapedagogi. Hän on ollut mukana toimittamassa ja kirjoittamassa useita varhaiskasvattajille suunnattuja materiaaleja. Lisätietoja materiaalista ja toimintamallista: tiina.haapsalo@lastenjanuortenkeskus.fi.

Katri Kirkkopelto, kuvataiteilija, kuvittaja ja kuvataideopettaja. Hän on kuvittanut ja kirjoittanut useita kuvakirjoja ja kuvittanut lasten- ja oppikirjoja. Vuonna 2009 Kirkkopelto sai arvostetun Kylli Koski -palkinnon.

Laura Repo, kasvatustieteen tohtori, joka on väitellyt pienten lasten kiusaamisesta ja sen ehkäisemisestä. Hän on kirjoittanut aiheesta lukuisia artikkeleita ja kirjoja ja toiminut aiheen asiantuntijana ja kouluttajana.

PIKI

Piki on tarina ryhmässä tapahtuvasta kiusaamisesta, itsetunnon vahvistamisesta, tunteista ja ystävyydestä.

Teksti ja kuvitus: Katri Kirkkopelto.

Piki ja pöljä päivä kirjan kansi

Piki ja pöljä päivä

Pikin pöljä päivä on liikuttava tarina ryhmään kuulumisen haasteista, tunteista, itsetunnon vahvistamisesta ja ystävyydestä.

Teksti ja kuvitus: Katri Kirkkopelto.

Mun ja sun juttu! – Lasten sosiaalisten taitojen vahvistaminen kiusaamisen ehkäisyssä

Tiina Haapsalo, Katri Kirkkopelto, Laura Repo

Mun ja sun juttu! -opas muodostaa kokonaisuuden Piki-kuvakirjan kanssa. Opas sisältää draamaharjoituksia, kuvallisia tehtäviä ja leikkejä. Oppaan teemoittain avautuvat aukeamat tarjoavat monipuolisen ja toiminnallisen tavan käsitellä kiusaamisen ehkäisyyn liittyviä tekijöitä lasten vertaisryhmässä.

PIKI-materiaalipaketti

PIKI-materiaalipaketissa on mattalaminoidut hahmot sekä tarinankerronta- ja tunnetaitokortit.

Meidän juttu – Kiusaamisen ehkäisy lasten vertaisryhmissä

Tiina Haapsalo, Elina Kauppila, Katariina Nousiainen, Katri Kirkkopelto, Laura Repo

Vertaisryhmään liittyminen on lapselle iso askel, jossa tarvitaan niin ammattikasvattajan kuin kodin tukea. Miten ammattikasvattaja tunnistaa lapsen yksilölliset kehitystarpeet? Miten kotona voidaan tukea lapsen liittymistä ryhmään? Miten huomioidaan lapsen stressitekijät ja tuetaan lapsen aloitteellisuutta ryhmässä? Miten voidaan ennakoida ja ehkäistä kiusaamista? Opas muodostaa yhdessä Pikin pöljä päivä -kuvakirjan kanssa tärkeän työkalun kasvattajille.

Scroll Up