Kasvattajan tueksi

Hyvä lapsuus -sarja

Hyvä lapsuus on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammattilaisille suunnattu kirjasarja. Sarja tarjoaa sekä teoriaa että erityisesti käytännön ideoita varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen eri sisältöalueisiin.

Piki ja mun ja sun juttu

Miten tukea lapsen itsetuntoa, vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja tunnetaitojen hallintaa? Miten toimia, jos lasta kiusataan tai lapsi kiusaa muita? Mistä kiusaamisessa oikein on kyse? Mitä edellyttää toimiva yhteistyö vanhempien ja ammattikasvattajien välillä?

Materiaalikokonaisuuteen kuuluu PIKI-kuvakirja sekä ammattikasvattajille ja kotiväelle suunnattu yhteinen opas.

Tunteet taidoiksi Mollin kanssa

Molli on pieni ja kiukkuinen olento, joka asuu yksin suuren puutarhan keskellä. Katri Kirkkopellon luoma hahmo käsittelee isoja tunteita: ystävyyttä ja yksinäisyyttä, kaipausta ja sisukkuutta, pelkoa ja rohkeutta, kuvitelmia, ennakkoluuloja ja erilaisuuden hyväksymistä. Molli nostaa esiin tärkeitä tunnetaitoteemoja perheiden ja lapsiryhmien pohdittavaksi.

Mollin kanssa tunnetaitoja voi opetella jo useamman kirjan kanssa.

Mitä sä rageet – Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen

Tunnetaitokouluttaja Anne-Mari Jääskisen Mitä sä rageet -kirjat avaavat tunteiden maailmaa lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen ja kaikille kasvatuksen parissa työskenteleville.

Scroll Up